Opgaver: Den retvinklede trekant og Pythagoras sætning

901

Find hypotenusen af en retvinklet med kateterne

a = 5 og b = 4

902

Beregn hypotenusen i en retvinklet trekant,

hvor kateterne har sidelængderne:

a) a= 1 og b= 1

b) a= 2 og b= 2

c) a= 3 og b= 7

903

Tegn en trekant, hvor kateterne har sidelængderne a= 20 og b= 4.

Beregn hypotenusen.

904

Tegn en trekant i Geogebra, hvor kateterne har sidelængderne a= 9 og b= 3.

Beregn hypotenusen.