Opgaver: Lineær funktion

601

Grafen viser sammenhængen mellem kartoffelchips forbrug (målt i poser) og vægtstigning per år (målt i kg).

a) Beskriv grafens forløb. Er der en lineær sammenhæng?

b) Forklar med ord og tal, hvilken sammenhæng der gælder.

602

a) Beskriv grafens forløb Er der en lineær sammenhæng?

b) Forklar med ord og tal, hvilken sammenhæng der gælder.

603

Grafen viser sammenhængen mellem sted og tid.

a) Beskriv med ord og tal, hvad grafen viser. Er der en lineær sammenhæng?

b) Overvej, hvad grafens hældning viser?

604

Grafen viser den globale temperatur gennem de senere år.

a) Beskriv grafens forløb med ord. Eventuelt med beskrivelser for forskellige perioder.
b) Se skal se efter lineære sammenhænge. Er der nogen perioder, hvor temperaturændringen tilnærmelsesvis er konstant år efter år?

605

Grafen viser sammenhængen mellem tilbagelagt strækning (målt i m) og tid (målt i sek).

a) Beskriv med jeres egne ord, hvad grafen viser.
b) Overvej, hvad grafens hældning viser?


606

Grafen viser sammenhængen mellem hastighed og tid.

a) Beskriv med jeres egne ord, hvad grafen viser.
b) Overvej, hvad grafens hældning (eller mangel på hældning) viser?
c) Overvej, hvad der ændres, hvis grafens hældning ændres.