Opgaver i tal og regning

201


Angiv på en tallinje løsningsmængden til uligheden x < 6 (læses x mindre end 6) a) når x ∈ N  (N er mængden af Naturlige tal)

tallinje blå

b) når x ∈ Z  (Z er mængden af hele tal)

tallinje blå

c) når x ∈ R  (R er mængden af de reelle tal)

tallinje blå