Tal og regning

2.2 Ti-tals potenser

Ti-tals potenser er en smart måde at skrive meget store eller meget små tal.

Decimaltal og titals potenser

Eksempler:

2.369 = 2,369·103

68.590.000 = 6,859·107

0,0000319 = 3,19·10-5

0,0005002 = 5,002·10-4

Når man skriver store eller små tal ved hjælp af ti-tals potenser, kan man i stedet for at skrive ti-tals potensen skrive et præfiks.

Regn opgave 202 – 204
Regn opgave 205 – 207

2.3 Præfikser

Du kender præfikser fra meter og kilometer eller gram og kilogram. Hvis man har 3000 m til skole, kan det skrives som 3·10m, men da 103 ifølge tabellen har præfikset k, kan man i stedet skrive 3 km. Måske kender du tera eller giga fra harddisk hukommelser, og måske nano fra bølgelængder for synligt lys.

Præfikser. Angiver det bogstav vi kan sætte i stedet for en titals potens.


Regn opgave 208


Aktivitet: Størrelsesforhold i Universet

Prøv at se, hvordan præfikser bliver brugt i naturvidenskaben: Gå ind på

Størrelsesforhold i Universet 

(Vær opmærksom på, at animationen kan være langsom at hente)

Zoom ind og ud, og klik på de enkelte elementer. Læs, og bemærk præfikser.


2.4 Regningsarternes hierarki

Regningsarternes hierarki

Det er ikke ligemeget, i hvilken rækkefølge man regner et regnestykke.

Det kan også nogle gange skabe problemer, hvis man hovedløst taster ind på sin lommeregner. Det kan løses ved, at det, der skal udregnes først, skrives i parentes.

Regningsarternes hierarki

Regningsarternes hierarki


Regn opgave 209 + 210

Hvad ved du om tal?


Kan du respektere regningsarternes hierarki?


Læringsmål


Færdighedsmål

  • Eleven kan anvende potenser.
  • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation.

Vidensmål

  • Eleven har viden om regningsarternes hierarki.
  • Eleven har viden om irrationale tal.
  • Eleven har viden om potenser.
  • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation.