301

Her er 4 figurer; A, B, C, D.

a) Hvad er forholdstallet mellem det røde areal og det grønne areal i figur D?

b) Hvad er forholdstallet mellem det røde areal og det grønne areal i figur A?

c) Hvad er forholdstallet mellem areal D og A?

d) Hvad er forholdstallet mellem areal A og D?

e) Hvilke to arealer har forholdstallet 1:3?

f) Hvad er forholdstallet mellem areal C og B?

Arealer4Ens

302

Her er 3 figurer; A, B, C.

a) Hvad er forholdstallet mellem det røde areal og det grønne areal i hver af de tre figurer?

b) Hvad er forholdstallet mellem areal B og A?

303

Her er 4 figurer; A, B, C, D.

a) Hvad er forholdstallet mellem det røde areal og det grønne areal i hver af de fire figurer?

b) Er der nogen af figurerne, der har samme forhold mellem det grønne og det røde areal?