Mere, end du tror er, forholdstalsregning

3.2 Hvad er forholdstalsregning?

Nu skal du bare lære at blive klar over, hvornår du kan bruge det i matematiksammenhæng.

Man kan beslutte at fastholde forholdet mellem to størrelser.

Eksempel:

“Hvor meget ville en voksen mand på 80 kg kunne løfte, hvis han kunne løfte ligeså meget, som en myre kan løfte i forhold til sin kropsvægt?”

myre
Vi forudsætter at en gennemsnitsmyre vejer 4 milli-gram.

En sådan myre kan løfte op til 200 mg (milli-gram).

Sætter vi nu forholdet mellem de 200 mg, myren kan løfte, og myrens vægt lig med forholdet mellem det, som en voksen man kan løfte, og vægt af en voksen man på 80 kg, så kan vi regne ud, hvor meget en voksen mand burde kunne løfte:

Altså burde en voksen mand, der vejer 80 kg, kunne løfte 4000 kg – hvis altså han kunne løfte lige så meget, som en myre kan løfte, i forhold til det en myre nu vejer.

3.3 Forholdstalsregning generelt


Aktivitet: Brøk og forholdstalsregning

Sæt jer sammen i par, og prøv i fællesskab at regne jer frem til, hvorfor ligningerne i kassen ovenfor betyder det samme.

Tip: Tag udgangspunkt i den første ligning. Prøv først at gange med b·d på begge sider af lighedstegnet. Prøv dernæst at dividere med a·c på begge sider af lighedstegnet.


Prøv nu at se eksemplet her i videoen, og tænk hele tiden på forhold mellem to størrelser.

I det følgende vil du se forholdstalsregning anvendt i forskellige kendte sammenhænge.

Regn opgave 304 – 311


Regn opgave 312


Hvad ved du forholdstalsregning?


Læringsmål


Færdighedsmål

  • Eleven kan opstille og løse enkle ligninger.
  • Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable.
  • Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk.

Vidensmål

  • Eleven har viden om ligningsløsning med og uden digitale værktøjer.
  • Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable.
  • Eleven har viden regler for regning med reelle tal.