Den mundtlige gruppeprøve

Se et eksempel på en mundtlig gruppeprøve:

Da vi lavede gruppeprøven, tog vi udgangspunkt i undervisningsministeriets prøveoplæg
“Statistik og ambulancer”.

Se flere eksempler på prøveoplæg her

– Tages kvadrat

– DVD

– Emballager

– High School

– New York

– Skolevejen

– Dragefirkanter

– Statistik og ambulancer

– Holbæk Kommune

Den mundtlige gruppeprøve er en prøve til udtræk.
Her er, hvad der står om den mundtlige gruppeprøve i matematik i “Bekendtgørelse om folkeskolens prøver“:

11. Matematik

11.1. Prøven er mundtlig.

11.2. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets kompetenceområder. Desuden opgives eventuelle temaer og projekter, som klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses om de it-værktøjer, der er benyttet i undervisningen.

11.3. Prøven foregår i grupper bestående af 2-3 elever. Prøven tilrettelægges, så højst 6 elever, der arbejder samtidigt, gennemfører prøven i løbet af 2 timer. Karakterfastsættelsen finder sted indenfor samme tidsrum ved bedømmelsens afslutning. Skolens leder kan beslutte et andet antal af elever i grupperne.

11.4. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og de materialer, der er til stede i prøvelokalet, skal give eleverne mulighed for at arbejde undersøgende i prøvesituationen. Det samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof.

11.5. Ved prøven må alle hjælpemidler anvendes. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer.

11.6. Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om de faglige begreber, metoder, overvejelser og konklusioner, som prøveoplægget har givet anledning til. Der afsluttes med en uddybende samtale.

11.7. Der prøves i elevens matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens handlinger i matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på en eller flere af følgende matematiske kompetencer hos eleven:

Problembehandlingskompetence,

modelleringskompetence,

ræsonnements- og tankegangskompetence,

kommunikationskompetence og

hjælpemiddelkompetence.

11.8. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.