Grundlæggende procentregning.

“Det hele” er altid 100%

I procentregning beskrives “det hele” som 100%, så hvis 40% i klassen er piger, så må 60% være drenge.

Regn opgave 401

4.2 Omskriv mellem procent-, brøk- og decimalform.

At lære indholdet i dette kapitel kræver, at du behersker at omregne procent til decimaltal og til brøk.

I figuren fra før var 1% illustreret. På samme måde vil 40 mennesker være røde, hvis procentdelen er 40%. Men 40% kan også skrives på brøkform og decimalform.

Eksempel:

01p

Her kan du se, at procent-tegnet, %, bare omskrives til hundrede-dele. Når man dividerer med 100 , så flytter man bare kommaet to pladser til venstre, så 40 bliver til 0,40 , fordi der er to nuller i 100.

Omregn fra procentform til brøk- og decimalform.

Omregn fra procentform til brøk- og decimalform.

Det er ikke nok, at du kan regne fra procent til brøk- og decimaltal, man skal også kunne omregne den anden vej.

Omregn mellem procent-, brøk- og decimalform.

Omregn mellem procent-, brøk- og decimalform.


Regn opgave 402 – 406
Regn opgave 407

4.3 DEL divideret med HEL

Nu kan du lære at beregne hvor mange procent en del udgør af det hele.

Formlen DEL/HEL

Formlen DEL/HEL

Hvis der i en klasse med 25 elever er 10 elever, der har rødt tøj på, kan man beregne andelen i procent, også selvom der ikke går 100 elever i klassen.

Det kan illustreres på følgende måde:

og det kan skrives som

02p

Det udtrykker mange lærerbøger som

Nu har vi altså andelen på brøkform og decimalform. Det kan vi lave om til procentform.

Uden lommeregner:

05p

Svaret er altså, at 40% har rødt tøj på.

Procent: DEL divideret med HEL

Procent: DEL divideret med HEL


Hvor mange procent udgør en del af det hele.

Hvor mange procent udgør en del af det hele.Regn opgave 408 – 413
Regn opgave 414

Kan du omregne mellem procent-, brøk- og decimalform?


Læringsmål


Færdighedsmål

  • Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent.

Vidensmål

  • Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent.