15.1 Jordens energistrømme og vandets kredsløb

15.1.1 Forståelse for liv

Livet på jorden er komplekse mekanismer, som kræver, at mange betingelser skal være opfyldt. Evolutionen har gjort, at forskellige organismer har tilpasset sig til forskellige områder på jorden, men energi fra Solen er drivkraften. Alt liv på Jorden er i sidste ende afhængig af en konstant energistrøm fra Solen.

Liv, solen og grundstoffer

Liv, solen og grundstoffer

Atmosfærens bestanddele er forholdsvis konstante med en andel af nitrogen på ca. 78% og ilt 21%. Indholdet af vanddamp varierer mellem 0 og 4%. Andelen af kuldioxid (CO2) er cirka 0,0401%.

Den oprindelige atmosfære på Jorden kunne mennesket ikke leve i. Hvis vi kunne rejse mere end 2,3 milliarder år tilbage i tiden, ville vi ikke kunne trække vejret på Jorden. I vores atmosfære i dag producerer bl.a. alger i verdenshavene så meget ilt, at liv som os mennesker kan eksistere på Jordens overflade.

15.1.2 Vandets kredsløb

Solen tilfører hele tiden Jorden energi, så den har en konstant temperatur. Vand bidrager til, at energi transporteres rundt på Jorden. Dels når vand fordamper og senere fortætter og falder som nedbør. Og dels når havstrømmene sender varme mod den nordlige og sydlige halvkugle. I Danmark er der et mildere klima på grund af varme fra golfstrømmen.

Havstrømme

Havstrømme. Klik for at forstørre.


Energibalance og energitransport

Energibalance og energitransport

Det meste vand er i verdenshavene. Jorden set udefra er dækket af 73 procent af vand.

Jorden, den blå planet

Jorden, den blå planet

Skydannelse

Skydannelse

Vand er en afgørende del af det kredsløb, der cirkulerer næringsstoffer.
Stoffer som oxygen, kulstof, hydrogen og nitrogen indgår i store mængder i naturens kredsløb. Vi støder på stofferne både som faste, flydende og som gas.
I det følgende hører du mere om kulstof- og nitrogen- kredsløb.


Læringsmål


Færdighedsmål

  • Eleven kan visualisere vands kredsløb og Jordens energistrømme.
  • Eleven kan forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår.
  • Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer.

Vidensmål

  • Eleven har viden Jordens energistrømme.
  • Eleven har viden om havstrømme, vandets kredsløb.
  • Eleven har viden om atmosfærens sammensætning.