2.1 Verdens byggesten, atomer

2.1.3 Unit, en måleenhed for masse

En unit, er en måleenhed for masse. Protoner og neutroner vejer hver cirka 1 unit.

Unit en enhed for masse

Unit en enhed for masse

En elektron vejer kun 1/1836 af en protons vægt, så vi regner som regel ikke med elektronens masse.

Bohrs atommodel

Niels Bohr (1885-1962), dansk fysiker og Nobelprismodtager. Bohrs atommodel beskrev i 1913, hvordan en elektron kan springe fra én bane til en bane længere ude, hvis den modtager energi. Man siger, at atomet er i exciteret tilstand. Den vil bagefter søge tilbage til grundtilstanden. Når det sker, har den overskudsenergi, som vil blive udsendt som elektromagnetisk stråling/lys.

Det ses også i forbindelse med nordlys. Molekyler i atmosfæren bliver ramt af ladede partikler, elektronerne springer ud i ydre baner og søger tilbage til grundtilstanden under udsendelse af nordlys.


2.1.4 Det periodiske System

De enkelte byggesten kalder vi grundstoffer. Der findes ca. 90 forskellige atomer naturligt på jorden.

Når to eller flere atomer sidder sammen, kalder vi det for et molekyle.

Atomer, molekyler og det periodiske system

Atomer, molekyler og det periodiske system

Her er et atom udtaget af det periodiske system, nemlig Oxygen eller ilt. Oxygen har atomnummer 8, hvilket betyder, at det har 8 protoner i kernen og 8 elektroner udenom.

Model af guld atomet

Model af guld atomet


Aktivitet: Interaktiv atombygger

Byg et atom med atombyggeren nedenfor. Prøv at sætte atomer sammen af protoner, neutroner og elektroner. Et atom har lige mange protoner og elektroner, hvis det er neutralt.

De mindre atomer har typisk samme antal protoner og neutroner i kernen. Prøv at bygge Helium, Litium, Ilt og Kulstof (carbon) med Atombyggeren

AtombyggerenAktivitet: Atombyggeren og Det periodiske System

Du skal bruge atombyggeren og et periodiske System. Kig på atomerne op til atomnummer 10. Formuler en regneregel, der forbinder atomnummeret og atomets masse i unit.Aktivitet: Antal protoner og neutroner

Brug Det periodiske System og formuler en sammenhæng mellem antallet af protoner og neutroner, når atomet bliver større og større. Sammenhængen passer ikke nødvendigvis på en matematisk formel.Hvad ved du om atomet?

Hvad kan du forklare om atomer?


Læringsmål


Færdighedsmål

  • Eleven kan beskrive atomers opbygning

Vidensmål

  • Eleven har viden om enkle atommodeller
  • Eleven har viden om stoffers fysiske egenskaber
  • Eleven har viden om grundstoffernes periodesystem
  • Eleven har viden om atomkernen og elektronsystemet